Genellikle akarsuların taşıdığı alüvyonlar ile kaplı, eğimi düşük ve düzlük alanlara ova denir. Ovalar çeşitli şekillerde oluşabilirler. Dağ eteği ovası, dağ içi ovası, taban seviyesi ovası ya da