Dağ Eteği Ovası

Genellikle akarsuların taşıdığı alüvyonlar ile kaplı, eğimi düşük ve düzlük alanlara ova denir. Ovalar çeşitli şekillerde oluşabilirler. Dağ eteği ovası, dağ içi ovası, taban seviyesi ovası ya da delta ovası gibi ova çeşitleri ovalara örnek gösterilebilir. Bu yazıda dağ eteği ovası üzerinde durmaya çalışacağız.

Dağların eteklerinde eğimin düştüğü yerlerde birikinti konileri ve birikinti yelpazelerinin zaman içerisinde birleşmesiyle meydana gelen düzlüklere dağ eteği ovası denir. Dağ eteği ovasının oluşması için dağ yamaçlarından inen akarsuların düşük eğimli eteklerde taşıdıkları maddeleri bırakmaları gerekir.

Dağ yamaçlarından inen akarsular çeşitli malzemeleri taşırlar. Bu malzemelerin birikmesiyle birikinti konisi veya birikinti yelpazesi oluşur. Eğimi düşük olan bu yerler zamanla birleşir ve düzlük ovaları meydana getirir.

Dağ içi ovaları tam düzlük değildir. Çünkü bu ovalar hafif eğimli özellik gösterirler. Birikinti konileri bir araya geldiği için yer yer hafif dalgalanmalar bu ovalarda görülebilir.

Dağ eteği ovası

Dağ Eteği Ovası Türkiye’de Nerede Görülür?

Dağ eteği ovaları belirli şartlarda oluştuğu için çok yaygın değildir. Ancak Türkiye’de nerede görülür sorusu için birkaç cevap vermeye çalışalım.

Bursa ovası Uludağ’ın eteğinde meydana gelmiş bir dağ eteği ovasıdır. Özellikle güney kesimi bu özelliği gösterir.

Yine Antalya ovasının kuzeyi dağ eteği ovasının özelliklerini gösterir.

Bozdağların ve Aydın Dağlarının Gediz ve Büyük Menderes havzalarına bakan taraftaki yamaçlarında da irili ufaklı dağ eteği ovaları görülmektedir.

Tags:

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 × 1 =