Ozan geleneğinin anadoluda çok önemli bir yeri vardır. Aşık Veysel bu geleneğin son dönemlerdeki en büyük temsilcilerinden biri olmuştur. Ahmet Kutsi Tecer sayesinde tanıdığımız Aşık Veysel’in ezgilerine kısa