Asit ve bazları tanıdığımız zaman hangi maddenin asit, hangi maddenin baz olduğu sorusu önemli hale gelir. Bazı asit ve bazları hepimiz biliriz. Ancak bazı maddelerin asidik veya bazik