Bugün geçmişe dönüp baktığımızda güçlü bir yazın birikimimizin olduğunu gururla görmekteyiz. Bu birikintinin oluşmasında geçmişteki yazarların olduğu gibi şimdiki yazarların da büyük payı vardır. Modern Türk edebiyatının oluşumunda