Maddelerin içinde bulunduğu katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 hal vardır. Bu hallerden birinden diğerine geçmeye hal değişimi nedir. Hal değişimlerinden biri ise süblimleşme dediğimiz olaydır. Bu