Türevin geometrik yorumunu anlamadan türevi anlamak mümkün değildir. Geometrik yorumu anlamak için ise çeşitli teoremden yararlanırız. Bu yazıda bu teoremlerden biri olan Rolle Teoremi üzerinde durmaya çalışacağız. Teorem: