Türklerin bugün büyük bir çoğunluğu Müslümandır. Ancak batıya doğru göç eden Türkler Hristiyanlık, Yahudilik ve İslamiyet dinlerini tanıdıkça zamanla bu dinleri kabul etmişlerdir. Bu yazıda Hristiyanlığı kabul eden