Türk tarihinde önemli dönemler olmuştur. Türkler’in Anadolu tarihi içerisinde de Türkiye Selçuklu Dönemi önemli bir dönemdir, Büyük Selçuklu Devleti’nin Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’ya kademeli olarak ilerlemesinin ardından Kutalmışoğlu