Hinterland Nedir?

Almanca kökenli olan hinterland için TDK’ye baktığımız zaman art bölge, iç bölge gibi anlamları görmekteyiz. Hinterland hem coğrafya hem de ekonomi açısından önemli olan bir kavramdır. Bu yazıda hinterland nedir sorusuna cevap vereceğiz.

Bir liman ya da sahil bölgesinin etki alanında olan bölgeye hinterland denir. Hinterlandı geniş olan limanların ekonomik etkisi de daha büyüktür. Lojistik açısından da hinterlandın geniş olması önemlidir.

Örneğin bir yerdeki limanı besleyen ekonomik faaliyetler dar ise o liman için hinterland dar olur. Ancak liman büyük etkiler yapıyorsa hinterlandı geniştir.

Hinterland ne demek diye coğrafya açısından bakarsak liman, deniz, sahil veya nehrin alt bölgesi olarak düşünülebilir. Ancak ekonomi açısından bakarsak limanı besleyen diğer ekonomik bölge ve unsurlar demektir.

Türkiye’de ve Dünyada En Geniş Hinterlandlar

Türkiye üç farklı denize kıyısı olan çok önemli bir ülkedir. Bu nedenle Türkiye’de hinterlandı geniş limanlar bulunmaktadır. Türkiye’de en geniş hinterlanda sahip limanlar İstanbul, Mersin, İzmir ve Samsun limanlarıdır. Bu limanları besleyen çok önemli ekonomik faaliyetler vardır.

Örneğin İstanbul limanı büyük bir ihracat merkezidir. Arkasında dev bir sanayi bulunmaktadır. İstanbul’a yakın yerlerdeki sanayi faaliyetleri ne kadar büyük olursa İstanbul limanının hinterlandı da o kadar geniş olur.

Hinterland nedir

Yine Mersin limanı çok geniş bir hinterlanda sahiptir. Önemli bir sanayi şehri olan Gaziantep ve civarındaki tarım illeri ihracatını Mersin limanı üzerinden yapmaktadır. Mersin limanı üzerinden epey geniş bir alanın ekonomik faaliyeti yürütülmektedir.

Bir limanın hinterland açısından dar olması demek orayı besleyen ekonomik ve coğrafi çerçevenin dar olması demektir. Örneğin Trabzon limanı Samsun limanı ile kıyaslandığında daha dar bir hinterlanda sahiptir.

Dünya’da Şangay limanı, Singapur limanı, Rotterdam limanı, Busan limanı hinterlandı geniş limanlara örnek olarak gösterilebilir.

Hinterland ile Coğrafya İlişkisi

Hinterlandın art bölge olduğunu söyledik. Ancak bu art bölgeyi belirleyen temel faktörlerden biri de coğrafi şartlardır.

Eğer bir limana ulaşım kolaysa ve limanın hinterlandının genişlemesi da oldukça kolay olur. Ayrıca coğrafi şartlar limanın geniş sahaya yayılmasını sağlıyorsa yine hinterland genişler. Örneğin Mersin limanın geniş bir hinterlanda sahip olmasının nedeni şehir merkezine çok yakın olması ve çevresinin de geniş imkanlarla dolu olmasıdır.

Bir liman dar bir alana kurulmuşsa limanın kapasitesi de düşük olacaktır. Ayrıca liman ile kara arasında dağlık alanların olması, ulaşımı zorlaştıran faktörlerin olması gibi durumlar da hinterlandı dar hale getirir.

Geniş sanayi ve tarım alanlarına yakın limanların hinterlandı daha büyük olacaktır.

Coğrafi koşulların bir limanın değerini etkilemesi aynı zamanda lojistik açısından önemli bir konudur. Çünkü ulaşım günümüz ekonomisinde en önemli maliyetlerden biridir. Bir ürünü limana taşıyabilmek için lojistik imkanların da geniş olması gerekir.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

thirteen + 10 =