Temel matematik için önemli kavramalardan biri faktöriyeldir. Bu yazıda faktöriyel nedir sorusuna cevap verip bu kavramın üzerinde durmaya çalışacağız. Yazıyı dikkatli okursanız faktöriyel sorularında daha başarılı olursunuz. Çünkü