Adaletin Olmadığı Bir Toplumda Ne Gibi Sorunlar Ortaya Çıkar?

Toplumun mutlu bir toplum olması için gerekenlerin başında adalet gelir. Bir toplumda adalet ne kadar varsa o toplum o kadar sağlıklı hale gelir. Adaletin olmadığı zaman ise toplumda çeşitli sorunlar baş gösteremeye başlar. Bu yazıda adaletin olmadığı bir toplumda ne gibi sorunlar ortaya çıkar kısaca değinmeye çalışacağız. Adaletin olmadığı toplumlarda kısaca şu tarz sorunlar ortaya çıkabilir:

  • Toplumdaki şiddet ve suç oranı artar.
  • Toplumdaki huzur ortamı bozulur.
  • İnsanlar kendileri adalet sağlamaya kalkar.
  • Zulüm düzeni oluşur.
  • Ekonomik sıkıntılar ve mutsuzluk artar.
  • Toplumda kutuplaşma ve bölünmeler artar.
  • Toplumsal birlik ve beraberlik azalır.
  • Barış ve güven ortamı zedelenir.
  • Toplumsal yapı giderek zayıflar.

Bütün bu saydıklarımızdan şu sonucu çıkarabiliriz ki adalet bir toplum için vazgeçilmez bir olgudur.

Adaletin olmadığı bir toplumda ne gibi sorunlar ortaya çıkar

Adalet Neden Mülkün Temelidir?

Adalet mülkün temelidir sözünü duymuşsunuzdur. Gerçekten de adalet mülkün ve devletin temelidir. Bir devleti devlet yapan ve bir toplumu bir arada tutan belki de en önemli kavram adalettir.

Adaletin olmadığı bir toplumda hoşgörü de gelişmez. Hem adalet hem de hoşgörü olmayan bir toplumda ise çöküş gerçekleşir. Bu bağlamda adalet mülkün temelidir sözü adaletin önemini vurgulayan hem önemli bir slogan hem de doğru bir tespittir.

Ekonomik refah, eğitim seviyesi gibi bir toplumun mutluluğunu etkileyen diğer faktörler de adalet olgusuyla ilişkilidir. Örneğin adaletin olmadığı bir toplumda insanlar başlarına ne geleceklerini bilmedikleri için iş kurmaz ve yatırım yapmazlar. Çünkü yatırım yaptıkları halde mallarının ellerinden gitmeyeceğinin bir garantisi yoktur.

Bunu diğer her konu için düşünebiliriz. Adalet olmadan ne refah olur, ne eğitim olur ne de sağlık olur. Kısaca adaletin tesis edilmediği yerde geri kalma kaçınılmazdır.

Adalet ve Hukuk İlişkisi

Adalet kavramı hem eşitlik kavramıyla hem de hukuk kavramıyla sıkça karıştırılmaktadır. Adalet ve eşitlik ilişkisini başka bir yazıda açıklayacağız. Ancak adalet hem eşitlikten hem de hukuktan farklı bir kavramdır.

Hukuk adaletin sağlanmasını amaçlayan bir kurallar sistemidir. Hukukun somut yaptırımları vardır. Oysa adalet daha soyut bir kavramdır.

Adaletin herkesin hak ettiğini aldığı bir düzen şeklinde özetleyebiliriz. Peki herkesin hak ettiğini alması her zaman mümkün müdür?

İşte bu durumda mutlak adalet kavramını açıklamamız gerekir. Mutlak adalet hiç kimsenin haksızlığa uğramadığı bir düzeni temsil eder. Bu düzene ulaşmak mümkün olmadığı için mutlak adalet toplumların ödünde bir hedef olarak kalmalıdır.

Mutlak adalet mümkün olmadığı için bir toplumda adaletin olup olmadığını diğer toplumlarla kıyaslayarak tespit edebiliriz. Hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde adaletin diğer ülkelere oranla daha fazla tesis edildiğini görmekteyiz.

Kısaca toparlarsak adaletin olmadığı bir toplumda çok büyük sorunlar ortaya çıkar. Toplumların amacı hukuk sistemlerini geliştirerek olabildiğince fazla adalet sağlamak olmalıdır.

Tags:

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 × five =