Atatürk’ün Hayatı ile İlgili Klasik Sorular

Mustafa Kemal Atatürk tarihi bir şahsiyet ve aynı zamanda Cumhuriyetin kurucusudur. Bu nedenle müfredatımız onun hayatı ile ilgili bilgileri de içermektedir. Bu yazıda Atatürk’ün hayatı ile ilgili klasik sorular ve cevapları işleyeceğiz. Klasik soruların test sorularına göre avantajı daha çok bilgi gerektirmesidir.

Bu sorularla öğreneceğiniz bilgileri okul öncesi, ilk okul, orta okul, lise ve hatta üniversite derslerinde dahi kullanabilirsiniz.

Atatürk'ün hayatı ile ilgili klasik sorular

Şimdi vakit katbetmeden Atatürk’ün hayatı ile ilgili klasik sorulara geçelim.

Atatürk’ün Hayatı ile İlgili Soru ve Cevaplar

Her sorunun altında cevabını da bulacaksınız.


1. Atatürk nerede ve ne zaman doğmuştur?

1881 yılında, Selanik’te doğmuştur. Selanik bugün Yunanistan sınırları içerisindedir.


2.  Mustafa Kemal’in anne ve babasının adı nedir?

Annesi Zübeyde Hanım, babası ise Ali Rıza Efendi’dir.


3. Mustafa Kemal’in kardeşlerinin isimleri nelerdir?

Fatma, Ahmet, Ömer, Naciye ve Makbule. Daha çok kendisinden küçük olan kardeşi Makbule bilinmektedir.


4. Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu okullar sırasıyla hangileridir?

  • Mahalle Mektebi
  • Şemsi Efendi Okulu
  • Selanik Mülkiye Rüştiyesi
  • Selanik Askeri Rüştiyesi
  • Manastır Askeri İdadisi
  • Harp Okulu
  • Harp Akademisi.

5. Mustafa Kemal Selanik’ten ilk kez ne zaman ayrılmıştır?

1896 yılında ayrılmış ve Manastır’a gitmiştir. Orada Manastır Askeri İdadi’sine kaydolmuştur.


6. Atatürk’ün hayatında önemli rol oynayan şehirler hangileridir?
Selanik, Manastır, İstanbul ve Sofya


7. Mustafa Kemal fikir hayatında etkili olan Ömer Naci ile hangi okulda tanışmıştır?

Manastır Askeri İdadisi


8. Mustafa Kemal’e Voltaire ve Jean-Jacques Rousseau gibi Fransız düşünürlerini tanıtan arkadaşı kim olmuştur?

Fethi Okyar’dır. Aynı zamanda hayatı boyunca yanında kalmış yakın bir arkadaşıdır.


9. Mustafa Kemal harp okulundan ve akademiden hangi rütbelerle mezun olmuştur?

Harp okulundan teğmen, akademiden kurmay yüzbaşı olarak mezun olmuştur.


10. Mustafa Kemal’in asker olarak görevlendirildiği ilk yer neresidir?

Kurmay yüzbaşı rütbesiyle Şam’daki V. orduda görev almıştır.


11. Mustafa Kemal Şam bölgesindeyken bir cemiyet kurmuştur. Bu cemiyetin adı ve amacı nedir?

Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’dir. Cemiyetin amacı devletin düştüğü zor durumdan devleti kurtarmaktır.


12. Mustafa Kemal’in kurmay başkanı olarak görev aldığı yer neresidir?

Hareket Ordusudur. Bu ordu Meşrutiyet karşıtı ayaklanmayı bastırmıştır.


13. Atatürk’ün ilk katıldığı savaş hangisidir?

Trablusgarp Savaşı’dır. İtalyanlara karşı Derne ve Tobruk’ta başarılı mücadeleler etmiştir. Burada “Şerif” lakabını almıştır.


14. Dünya harbi başladığında Mustafa Kemal hangi görevdeydi?

Sofya’da askeri ateşe olarak görev yapmaktaydı.


15. Mustafa Kemal Çanakkale Savaşlarında nerede çatışmıştır?

Anafartalar, Arıburnu ve Conkbayırı bölgelerinde önemli başarılar elde etmiştir.


16. Mustafa Kemal ilk hangi ilden milletvekili seçildi?

Erzurum


17. Mustafa Kemal’in eşinin adı nedir?

Latife Hanım


18. Atatürk’ün fikir hayatının şekillenmesinde hangi yerli fikir insanları etkili olmuştur?

Namık Kemal, Tevfik Fikret, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul


19. Atatürk’ün I. Dünya Savaşı’nda savaştığı cepheler hangileridir?

Çanakkale Cephesi, Kafkasya Cephesi Suriye Cephesi


20. Atatürk toplamda kaç kez cumhurbaşkanı seçilmiştir?

4 kez seçilmiştir.  1923, 1927, 1931 ve 1935 yıllarında.


Yukarıda Atatürk’ün hayatı ile ilgili sorulan sorularda Atatürk’ün şahsi hayatına dair bazı genel bilgiler verilmiştir. Atatürk inkılapların ve çalışmalarına detaylı girilmemiştir. Atatürk’ü tanımak için hakkında yazılan biyografilerden faydalanmak gerekir.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

10 + seven =