Rutin Biyokimya Testleri Nelerdir?

Tıp bilimi için biyokimya çok önemli olduğu gibi günümüzde teşhis ve tedavi yaklaşımlarında biyokimya testleri çok önemli bir yer tutmaktadır. İnsan vücudunda birçok biyokimyasal yapı bulunmaktadır. Bunların miktarı ve değişimleri genel sağlık durumumuz hakkında önemli bilgiler içerir. Ayrıca özel bir durumun teşhisinde de biyokimya testleri kullanılmaktadır. Birbirinden farklı birçok biyokimya testi bulunmakla birlikte biz bu yazıda rutin biyokimya testleri nelerdir sorusuna yanıt vereceğiz.

Biyokimya laboratuvarında yapılan genel test grupları şöyle sınıflandırılabilir:

 • Rutin Biyokimya Testleri
 • Endokrin Testleri
 • Tümör Belirleyiciler
 • Hematoloji Testleri
 • İmmunoloji ve Seroloji Testleri
 • Prenatal Tarama Testleri
 • İdrar Testleri
 • Diğer Testler

Rutin biyokimya testlerin kişinin genel durumunu ortaya koyan bir dizi tetkikleri içermektedir. Bu testlerin sonucunda çıkan değerler değerlendirilirken kişinin yaş, cinsiyet, kilo gibi çeşitli özellikleri de göz önünde bulundurulur.

Rutin biyokimya testleri

Rutin Biyokimya Testleri Listesi

Rutin biyokimya testlerinde genellikle aşağıda yer alan değerlere bakılır:

 • Albumin
 • Bilirubin Total
 • Bilirubin Direkt
 • Alanin Aminotransferaz
 • Aspartat Aminotransferaz
 • Alkalen Fosfataz
 • Gama Glutamil Transferaz
 • Fosfokinaz
 • Kreatin Kinaz
 • Kreatinin Klirensi
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
 • Potasyum
 • Sodyum
 • Klorür
 • İnorganik Fosfor
 • Kalsiyum
 • Magnezyum
 • Amilaz
 • Lipaz
 • Kreatinin Klirensi
 • Asit Fosfataz (total) (TAF)
 • Asit Fosfataz (prostatik)
 • Lipid Elektroforezi
 • Protein Elektroforezi
 • Alfa-1 Antitripsin
 • Alfa-2 Makroglobulin
 • Haptoglobulin (HPT)
 • Kryoglobulin
 • Kompleman C3
 • Kreatin Fosfokinaz (CPK)
 • Homosistein
 • Lipoprotein (Lp (a))
 • Tiroksin Bağlayıcı Globülin (TBG)
 • TSH Reseptör Antikoru (TRAb)
 • Tiroglobulin (Tg)
 • Şeker Yükleme Testleri
 • Glukoz Testleri
 • Glukohemoglobin
 • Kolesterol Total
 • Kolesterol HDL
 • Kolesterol LDL
 • Trigliserit

Bu testler rutin biyokimya testleri olarak yapılmaktadır. Bunların dışında da ihtiyaca göre çeşitli tetkikler yapılabilmektedir. Biyokimya laboratuvarlarında yapılan kan ve idrar testleri teşhisin çok önemli bir basamağını oluşturmaktadır.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

five + sixteen =