1A Grubu Elementleri ve Özellikleri

Periyodik tabloda elementler dizilirken benzer özellikleri olan elementler aynı gruba denk gelmektedir. 1A gurubu elementleri alkali metaller olarak adlandırılan özel bir element sınıfıdır. Periyodik tabloda gruplar bir sayı ve bir harf ile isimlendirilir. Örneğin 1A grubu, 2A grubu elementleri veya 4B gurubu elementleri şeklinde gruplar bulunmaktadır. Bu yazıda 1A grubu elementleri ve özellikleri üzerinde duracağız.

Önce bu elementlerin adlarını ve genel bilgilerini tanıtılacak, ardından da alkali metalleri diğer elementlerden ayıran özellikler üzerinde durulacaktır.

1a grubu elementleri

1A Grubu Elementleri Adı ve Şifresi

1A grubunda bulunan elementlerin isimleri ve sembolleri şöyledir:

 1. Hidrojen (H)
 2. Lityum (Li)
 3. Sodyum (Na)
 4. Potasyum (K)
 5. Rubidyum (Rb)
 6. Sezyum (Cs)
 7. Fransiyum (Fr)

Bu elementleri hatırlamak için kullanılan şifre ise “haydarpaşa lisesinin nankör kimyacası rabianın cesedi fırlattı” şeklindedir.

1A grubunun alkali metaller olduğunu söyledik. Ancak burada bir istisnadan bahsetmek durumundayız. İlk element olan hidrojen 1A grubunda yer almasına rağmen ametal yapıdadır. Bu nedenle alkali metaller dendiği zaman hidrojeni dahil etmiyoruz.

1A Grubu Elementlerin Özellikleri

1A grubundaki elementler alkali metaller olarak adlandırılır. Buna karşın 2A grubu elementleri ise toprak alkali metaller olarak adlandırılır. Alkali metaller periyodik tablonun en solunda yer alırlar. Periyodik tabloda soldan sağa gidildiğinde metalik özellik azalmaktadır. Bu nedenle 1A grubu elementlerinin metalik özellikleri yüksektir.

1A grubu elementlerinin genel özellikleri maddeler halinde şöyle sıralanabilir:

 • Hidrojen dışındaki üyeleri alkali metaldir. Hidrojen ise çok önemli bir ametaldir.
 • Diğer metallere göre daha düşük erime ve kaynama noktaları vardır.
 • Bıçakla rahatlıkla kesilecek kadar yumuşak metallerdir.
 • Yoğunlukları düşüktür. Demir veya altın gibi ağır değillerdir.
 • Su ile kolaylıkla tepkimeye girerler ve bu tepkimeden hidrojen gazı açığa çıkarırlar.
 • Bu elementler bileşiklerinde +1 değerlik alırlar. Son yörüngelerinde 1 elektron vardır.
 • Kolay tepkime verirler. Yani çok aktif metallerdir.
 • Periyodik tabloda aşağı gidildikçe metalik özellik artmaktadır.

Özellik Tablosu

Yukarıda bahsettiğimiz özellikler 1A grubundaki (hidrojen hariç) elementlerin genel özellikleridir. Şimdi de bu elementleri tabloda özetleyelim.

Özellik Hidrojen Lityum Sodyum Potasyum Rubidyum Sezyum Fransiyum
Simgesi H Li Na K Rb Cs Fr
Atom numarası 1 3 11 19 37 55 87
Değerlik elektron sayısı 1 1 1 1 1 1 1
Kütle numarası 1 7 23 39 85 133

Yukarıdaki tabloda elementlerin isimleri, atom numaraları ve kütle numaraları verilmiştir. Bu elementlerin hepsi 1A grubunda yer almaktadır.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

15 + 10 =