6. Sınıf Aritmetik Ortalama Soruları ve Cevapları

6. sınıfta iyi öğrendiğimiz aritmetik ortalama bütün eğitim hayatımız boyunca işimize çok yarayacaktır. Bu yazıda 6. sınıf seviyesine uygun olarak aritmetik ortalama soruları soracak ve cevapları çözümlerle birlikte paylaşacağız. Dilerseniz önce aritmetik ortalama nedir onu görelim. Ardından da örnek soru çözümüne başlayalım.

Bir veri grubundaki bütün verilerinin toplamının veri sayısına bölünmesiyle elde edilen değere aritmetik ortalama denir. Aritmetik ortalama matematikte çok yaygın kullanılır.

Bir de sürekli karşımıza çıkan açıklık kavramı bulunmaktadır. Bu da veri grubundaki en büyük sayı ile en küçük sayının farkıdır.

6. sınıf aritmetik ortalama sorular ve cevapları

Aritmetik Ortalama ve Açıklık Soruları

Örnek sorular ile bilgimizi pekiştirip sınavlara hazırlık yapalım.


#1. Üç arkadaşın yaşları sırasıyla 9, 10 ve 11’dir. Buna göre bu üç arkadaşın yaşlarının ortalaması nedir?

A) 9

B) 10

C) 11

D) 12

Çözüm: Üç kişi oldukları için yaşlarının toplamını üçe bölmemiz gerekir. 9 + 10 + 11 = 30 yaşların toplamıdır. Aritmetik ortalama 30/3 = 10 bulunur. Cevap B seçeneğidir.


#2. 6. Sınıfta okuyan Ali iki matematik sınavının ilkinde 68 alıyor. Notunu beğenmeyen Ali ikincisi sınava çok çalışıp 92 alıyor. Buna göre Ali’nin iki sınavda aldığı notların aritmetik ortalaması nedir?

A) 70

B) 75

C) 80

D) 84

Çözüm: İki sınavın aritmetik ortalamasını bulmak için toplamını ikiye bölmeliyiz. 68 + 92 = 160 bulunur. 160/2 = 80 olduğuna göre cevap C seçeneğidir.


4, 6, 8, 9, 9, 11, 13, 17, 26, 28, 34, 48

#3. Yukarıda verilen veri grubunun açıklığı kaçtır?

A) 32

B) 36

C) 40

D) 44

Çözüm: Açıklık en büyük ile en küçük değerler arasındaki farktır. Burada en büyük değer 48 ve en küçük değer 4’tür. Buna göre açıklık 48 – 4 = 44 bulunur. Cevap D seçeneğidir.


#4. Ahmet, Büşra ve Ceyda’nın yaşları sırasıyla 6, 9 ve 12’dir. Buna göre bu üç arkadaşın yaşlarının ortalaması ile yaşlarının açıklığının toplamı kaçtır?

A) 6

B) 9

C) 12

D) 15

Çözüm: Aritmetik ortalama için yaşları toplayıp üçe bölelim. 6 + 9 + 12 = 27 bulunur. 27/3 = 9 bulunur. Açıklık için ise en büyük değerden en küçüğünü çıkaralım. 12 – 6 = 6  bulunur. Cevaba ulaşmak için iki değeri toplayalım. 9 + 6 = 15 bulunur. Cevap D seçeneğidir.


Kişi sayısı 2 5 5 5 5 3
Notlar 50 60 70 80 90 100

#5. Yukarıdaki tabloda 25 kişilik bir sınıfın bütün öğrencilerinin matematik sınav sonuçları gösterilmektedir. Buna göre bu sınavda sınıfın aritmetik ortalaması nedir?

A) 76

B) 78

C) 82

D) 86

Çözüm: Cevabı bulmak için bütün notları toplam öğrenci sayısına bölmemiz gerekir. Her not için de kaç kişi o notu almışsa toplamalıyız. Öyleyse 2 x 50 + 5 x 60 + 5 x 70 + 5 x 80 + 5 x 90 + 3 x 100 = 1900 bulunur. Bunu da öğrenci sayısına bölelim. 1900/25 = 76 bulunur. Cevap A seçeneğidir.


#6: Zeynep art arda çözdüğü 4 fen bilgisi testinde sırasıyla 2, 3, 4 ve 3 yanlış yapmıştır. Buna göre Zeynep testlerde ortalama kaç yanlış yapmıştır.

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Çözüm: Yanlışları toplarsak 2 + 3 + 4 + 3 = 12 bulunur. Bunu da test sayısına bölelim. 12/4 = 3 bulunur. Cevap C seçeneğidir.


#7. Rıza Türkçe dersinden bir dönemde 4 sınav olmaktadır. İlk üç sınavında sırasıyla 69, 76 ve 78 şeklinde notlar almıştır. Ortalamasını 80 düşürmek isteye Rıza son sınavdan kaç almalıdır?

A) 92

B) 95

C) 97

D) 100

Çözüm: 4 sınavın ortalaması 80 olacaksa toplamları 4.80 = 320 olmalıdır. 3 sınavın notlarının toplamı ise 69 + 76 + 78 = 223 bulunur. Son sınav için ise 320 – 223 = 97 alması gerekir. Cevap C seçeneğidir.


#8. Nimet 11 yaşındadır. Anne ve babası ise sırasıyla 35 ve 38 yaşındadır. Buna göre 3 kişilik bu ailenin yaş ortalaması kaçtır?

A) 24

B) 28

C) 30

D) 32

Çözüm: Üçünün yaşlarını toplayalım. 11 + 35 + 38 = 84 bulunur. Bunu kişi sayısına bölersek 84/3 = 28 elde edilir. Cevap B seçeneğidir.


#9. 6 arkadaşın olduğu bir gruba yaşları 7 ve 8 olan iki kişi daha ekleniyor. Son durumda yaşların ortalaması 10 olduğuna göre 6 arkadaşın yaşlarının toplamı kaçtır?

A) 60

B) 62

C) 65

D) 70

Çözüm: 2 kişinin katılmasıyla toplamda 8 kişi olur. 8 kişilik gurubun ortalaması 10 olduğuna göre yaşlar toplamı 8.10 = 80 olur. Son katılan 2 kişinin yaşları toplamı 7 + 8 = 15 olduğuna göre 6 arkadaşın yaş toplamı 80 – 15 = 65 bulunur. Cevap C seçeneğidir.


#10. Bir veri gurubundaki sayılar 26, 32, 38, 45, 49 şeklindedir. Bu gruba bir sayı daha yazıldığında grubun açıklığı 25 olmaktadır. Buna göre eklenen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 1

B) 28

C) 51

D) 74

Çözüm: Bu sayıların en küçük 26, en büyüğü ise 49 şeklindedir. Bu haliyle açıklık 49 – 26 = 23 şeklindedir. Açıklığın 25 olması için 2 artması gerekir. Öyleyse ya en büyük sayının 2 fazlası olan 51, ya da en küçük sayının 2 eksiği olan 24 eklenmiş olmalıdır. Öyleyse cevap C seçeneğidir.


Yukarıdaki 10 soruya benzer sorular çözerek aritmetik ortalama ve açıklık kavramlarıyla ilgili bilginizi pekiştirebilirsiniz.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

sixteen + seven =