Coğrafi Keşiflerin Sonuçları (Kısaca)

Avrupa tarihi incelendiğinde coğrafi keşiflerin Avrupa’nın bütün yapısını değiştirdi kolaylıkla görülebilir. Coğrafi keşiflerin bu etkisi Avrupa sınırlarını aşmış ve yeni bir dünya oluşturmuştur. Bu yazıda coğrafi keşiflerin sonuçları kısaca anlatılacaktır.

Coğrafi keşiflerin sonuçları kısaca

Coğrafi keşiflerin sonuçları kısaca şöyle sıralanabilir:

 • Bulunan yeni ticaret yollarıyla ticaret faaliyetleri daha çok artmıştır.
 • Süveyş Kanalı açılana değin Akdeniz’in ticaretteki önemi azalmıştır. Bu da Osmanlı Devletini önemli ölçüde etkilemiştir.
 • Atlas okyanusunda bulunan limanlar daha çok önem kazanmıştır.
 • İpek ve baharat yolları değerini yitirmiştir.
 • Ülkeler ve kıtalar arası ticaret çok artmıştır.
 • Avrupa’da altın ve gümüş gibi kaynaklar artmış, kıta zenginleşmiştir.
 • Zenginleşen Avrupa’da burjuva denen orta sınıf kalabalıklaşmıştır.
 • Orta sınıfın değer verdiği bilim ve sanat faaliyetleri artmış ve Avrupa’da aydınlanmaya başlamıştır.
 • Zenginleşen ve Dünya hakkında bilgisi artan Avrupa’da Rönesans oluşmaya başlamıştır.
 • Dünya’nın din adamlarının dediği gibi olmaması din adamlarına güveni sarsmıştır. Reform hareketlerine zemin hazırlanmıştır.
 • Ticaretle uğraşan sınıfın zenginleşmesi tarımla uğraşan feodal beylerin gücünü kırmıştır. Böylece feodalite çöküşe geçmiştir.
 • Avrupa’dan yeni keşfedilen yerlere göçler başlamıştır.
 • Avrupa’da bilim, sanat, kültür ve felsefe değişikliği yaşanmıştır.
 • Sömürgecilik büyük hız kazanmış ve sömürgecilikte rekabet çeşitli savaşlara neden olmuştur.
 • Sömürgecilik sonucunda elde edilen ham maddeler Avrupa’ya taşınmıştır. Daha sonra üretilen ürünler de sömürge halka satılmıştır. Böylece keşfedilen yerler pazar olarak kullanılmıştır.
 • Hristiyanlık inancı Avrupa’nın dışına taşınmış, Afrika ve Amerika kıtaları Hristiyanlığı benimsemiştir.
 • Yeni yerlerin keşfi, yeni hayvan türlerinin ve bitkilerinin öğrenilmesi Avrupa’daki bilimi de geliştirmiştir.
 • Artan refah seviyesiyle sosyal ve kültürel yapıyı yeniden şekillenmiş ve nüfus artmaya başlamıştır.

Coğrafi keşifleri yapan kişiler genellikle Portekizli ya da İspanyoldur. Bunun nedeni Portekiz ve İspanyol milletlerinin denizcilikte ileri gitmesidir. Ayrıca Avrupa’da çeşitli kral ve kraliçeler bu keşiflerin yapılması için maceraperest denizcilere gemi ve para vermiştir.

Coğrafi Keşiflerin Nedenleri

Daha önce coğrafi keşiflerin nedenleri üzerinde kısaca durmuştuk. Burada tekrar özet bir şekilde yenileyelim.

Coğrafi keşifleri yapan kişiler bunu belirli nedenlerden dolayı yapmıştır. Coğrafi keşiflerin nedenleri şöyle özetlenebilir:

 • Pusulanın icat edilmesi ve gemiciliğin gelişmesi
 • Avrupa’da artan nüfus sonucu yeni alanlara ihtiyaç duyulması
 • Ticaret yollarının Osmanlının elinde olmasından dolayı yeni ticaret yolu arayışları
 • Misyonerlerin Hristiyanlığı yaymak istemesi
 • Maceraperest deniz adamlarının macera arayışı

Bütün bu nedenlerden dolayı destek de alan coğrafi keşiflerin öncüleri büyük keşifler yaparak Avrupayı ve dünyayı etkilemiştir. Coğrafi keşiflerle Avrupa’nın kalkınması Osmanlı Devletini son derece olumsuz etkilemiştir.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 + 16 =