Democritus Atom Modeli

Atom fikri çok eskiye dayansa da atom ve yapısıyla ilgili bilimsel görüşler çok sonra ortaya çıkmıştır. Atomun yapısını açıklamada ortaya atılan teorilere ise atom modelleri denmiştir. Modern anlamda atom modelleri ortaya çıkmadan yaklaşık 2 bin yıl önce Democritus atom ile ilgili düşüncelerini ortaya koymuştur. Bu düşüncelerin test edilmesi ise çok sonra mümkün olmuştur.

Bu yazıda Democritus atom modeli üzerinde duracağız. Ancak Democritus’un atom ile ilgili düşünceleri bir modelden çok bir varsayımdır. Çünkü deney ve gözlem imkanı olmadığından bu varsayımları test etmeye de o yıllarda imkan olmamıştır.

Democritus atom modeli

Milattan önce 400’lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus maddenin temel yapı taşı olan tanecikler olduğunu ve bunların bölünmediğini düşünmüştür. Bu nedenle bunlara “bölünmez” anlamına gelen “atom” (atomus) adını vermiştir. Democritus’un bu fikri ile atom modellerinin tarih süreci başlamıştır.

Ancak şunu belirtelim ki modern anlamda atom modelleri ilk olarak Dalton’un modeli ile başlamıştır. Bunlardan en önemli dört tane model şöyle sıralanabilir:

  1. Dalton atom modeli
  2. Thomson atom modeli
  3. Rutherford atom modeli
  4. Bohr atom modeli

Democritus Atom ile İlgili Düşünceleri

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Democritus atomun hem fikir hem de isim babasıdır. Deney yapma imkanı olmadığı için tamamen varsayım üzerine geliştirdiği düşünceleri ile epey gerçekçi bir teori ortaya atmıştır.

Democritus bu sonuca ulaşmak için ne gibi araştırmalar yaptı bilmiyoruz. Ancak onun çok parlak bir filozof ve doğa bilimcisi olduğunu düşününce böyle bir fikri nasıl ortaya attığını da biraz anlayabiliyoruz. Bugün bile doğru dürüst anlaşılamayan atomun ilk modelinin 2400 yıl önce atılmış olması ise insanı hayrete düşürmektedir.

Democritus atom modeli maddeler halinde şöyle sıralanabilir:

  • Maddeyi çok küçük parçalara bölerseniz en sonunda bölünemez bir parçaya erişirsiniz. Bu parça maddenin en küçük yapı taşıdır.
  • Maddenin en küçük yapı taşı atomdur. Atomlar çok küçük oldukları için görülemez.
  • Atom bölünemez.
  • Bütün maddeler aynı çeşit atomlardan oluşmuştur.
  • Maddeleri birbirinden ayıran atomların sayısı ve bağlanma şeklidir.

Biz artık modern atom teorisiyle birlikte bu düşüncelerin doğru olmadığı biliyoruz. Atomun içinde daha küçük alt parçacıklar vardır. Atom nükleer yöntemlerle parçalanabilir. Ayrıca birbirinden farklı çeşitli atomlar vardır.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

15 − 8 =