John Newlands ve Periyodik Tablo

Periyodik tablo birçok bilim adamının katkısıyla zaman içerisinde şekillenmiştir. Bu bilim insanlarından biri John Newlands adını taşıyan bilim insanıdır. Bu yazıda John Newlands ve periyodik tablo üzerinde durmaya çalışacağız.

Öncesinde geçmişten günümüze periyodik sistemin oluşturulma süreci üzerinde kısa bir şekilde duralım. Böylece hangi bilim insanlar katkı yapmış hatırlayalım.

  • Johann Wolfgang Döbereiner: 1829 yılında triadlar kanununu bulmuştur. Özelliklerine göre elementleri üçlü şekilde gruplandırmıştır.
  • Alexandre Beguyer de Chancourtois: Elementleri düşey olarak dizerek sınıflandırmıştır.
  • John Newlands: O dönemde bilinen elementleri kütle numarasını esas alarak sıralamıştır. Her 8 elementten sonra benzer özelliklerin tekrarlandığını görmüştür.
  • Dimitri Mendeleyev: Modern periyodik sistemin temelini atmıştır. Kütle numaralarına göre sıralama yaparak periyodik tabloyu oluşturmuştur. Tabloda henüz keşfedilmemiş elementlerin yerini boş bırakmıştır. Böylece gelecekte tamamlanacağını ön görmüştür.
  • Lothar Meyer: Mendeley’le ile yakın tarihte benzer fikirler ortaya koymuştur.
  • Henry Moseley: Genç yaşta periyodik tabloda kütle numarasına göre değil, proton sayısına göre sıralama yapılması gerektiğini ortaya koymuştur.
  • Glenn Seaborg: ktinitler ve lantanitler olarak adlandırılan elementleri tabloya eklemiştir.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye şu yazıdan ulaşabilirsiniz: Periyodik cetvelde emeği geçen bilim adamları ve yaptıkları çalışmalar

John Newlands ve Kimyaya Katkıları

John Newlands 1837 Londra doğumlu İngiliz bir bilim insanıdır. Kimyayla uğraşmış ve kimya bilimine katkı sağlamıştır. Royal College of Chemistry’e 19 yaşındayken girmiştir.

John Newlands daha önce temeli atılmış olan periyodik tabloyu 1863 yılında ortaya kondu. Bu ilk periyodik tablo olarak bilinir. Bu tabloya göre benzer fiziksel özellikler gösteren elementler 11 ayrı gruba ayrılmıştır. Buna 1865 yılında oktav kuralı adını vermiştir.

O dönemde bilinen 62 element bulunmaktaydı. Bu elementleri atom kütlesine göre sıraladığı zaman 8 elementten sonra elementlerin benzer kimyasal özellikleri tekrar ettiğini gördü. Bu bugünkü periyodik sistem için de geçerli bir durumdur. Ayrı gruptaki elementler benzer kimyasal özellikler gösterirler.

John Newlands periyodik tablo

8 element sonra tekrar eden özelliklerin gelmesini Newland müzikteki nota sistemine benzetmiştir. Bu nedenle onun kurduğu tablo bir müzikal düzene sahiptir.

Analitik kimya alanında da çalışmalar yapan Newlands aynı zamanda kimyasal olarak şeker temizleme sistemi de geliştirmiştir. Geliştirdiği bilimsel çalışmalarla ticari girişimlerde de bulunmuştur.

Büyük Rus kimyager Dmitriy Mendeleyev’in periyodik tabloyu ortaya koymasıyla birlikte Newlands ondan 4 sene önce ortaya koyduğu Oktav Yasasını hatırlattı. Bu yasa Mendeleyev tablosuna benzer özellikler göstermekteydi. Ancak yine de periyodik sistemin kurucusu Mendeleyev olarak kabul edilmektedir.

Periyodik cetvelin tarihçesi içerisinde farklı bilim insanlarını görmek mümkündür. John Newlands de bu bilim insanlarından biridir. Newlands, 1898 yılında grip nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Periyodik tablonun geliştirilmesi için temeller 19. yüzyılda atılmıştır. 20. yüzyılda ise var olan bazı eksikler giderilmiştir.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7 + ten =