Milli Kültür Nedir? (Kısaca)

Medyada duyduğumuz ve okulda da öğrendiğimiz bir kavramdır milli kültür. Örneğin televizyonda bir siyasetçi bu bizim milli kültürümüze uymaz şeklinde bir açıklama yaptığında neyi kast ettiğini anlıyor muyuz? Bu yazıda milli kültür nedir kısaca anlamı ne şekildedir anlatacağız.

Bir milletin tarih içerisinde oluşturduğu ve onu diğer milletlerden ayıran bütün değerlerin toplamına milli kültür denir.

Kısaca bu tanım aslında her şeyi açıklamaktadır. Bir millet tarihsel olarak ne üretmişse o milli kültürün bir parçası olmuştur. Örneğin folklor, yemek tarzı, edebi eserler, şiirler, deyişler gibi kavramların tamamı milli kültüre girer.

Milli kültür nedir kısaca

Milli Kültür Ögeleri

Dilerseniz yukarıda örneğini verdiğimiz milli kültür ögeleri üzerinde duralım. Bu ögeler bir araya gelince milletin kimliği ortaya çıkar.

Milli kültür ogeleri maddeler halinde aşağıda sıralanmıştır:

 • Dil
 • Din
 • Tarih
 • Gelenek
 • Örf ve Adetler
 • Sosyal kurumlar
 • Aile yapısı
 • Değerler
 • Müzik, dans ve benzer folklor elemanları
 • Bayrak, tuğra, arma gibi sembol ve nişanlar
 • Yiyecek ve içecekler

Yukarıdaki maddelere bakarsanız gerçekten bir milleti oluşturan ve bütünleştiren en önemli değerler olduğunu söyleyebiliriz.

Milli kültür ögeleri bizi bütünleştiren ve toplum haline getiren ögelerdir.

Milli Kültürün Önemi

Milli kültür bir milletin bir arada bulunmasını kolaylaştıran unsurların tamamıdır. Bizi bütünleştiren değerler olduğu için birlikte mutlu yaşamak adına iyi bir milli kültüre sahip olmamız gerekir.

Milli kültürün en önemli elemanları dil, ortak inanç ve tarih bilincidir. Bunlar insanları çok yakın hale getiren kavramlardır.

Eğer milli kültürümüzü geliştirmek ve korumak istiyorsak aşağıda maddeler halinde yazılanlara dikkat etmeliyiz.

 • Dilimizi iyi bilmeli, onu korumalı ve geliştirmeliyiz.
 • Tarihimizi tarafsız ve doğru kaynaklardan iyi öğrenmeliyiz.
 • Bize ait değerlere sahip çıkmalı ve onları yaşatmalıyız.
 • Değerlerimizi dünyaya tanıtmalıyız.
 • Dünyayı tanımalı ve dünya içindeki konumuzu iyi bilmeliyiz.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

one + nineteen =