Osmanlı Kuruluş Dönemi Klasik Sorular

Osmanlı Devleti tarihimizde yer alan ve çok üzün süre yaşamış devletlerden biridir. Günümüze yakın bir devlet olması açısından da bizim için ekstra önemlidir. Bu yazıda Osmanlı Kuruluş Dönemi ile ilgili klasik sorular çözeceğiz. Klasik soruları iyi çözerseniz hem sosyal bilgiler seviyeniz yükselir, hem de tarihle ilgili daha çok bilgi sahibi olursunuz.

Osmanlı kuruluş dönemi klasik sorular

Sorulara geçmeden önce Osmanlı’nın kuruluş devri hangi dönemleri kapsamaktadır ona kısaca değinelim.

1299 yılında Osmanlı Devletinin kurulmasından 1453 yılında İstanbul’un fethine kadar geçen döneme Kuruluş Dönemi denmektedir.

Kuruluş Dönemi ile İlgili Klasik Sorular ve Cevapları

Aşağıda yer alan klasik soruların cevapları da hemen ardından verilmiştir.


1. Osmanlı Devleti kaç yılında ve kimin tarafından kurulmuştur?

1299 yılında Osman Bey tarafından kurulmuştur.


2. Osmanlı Devletinin ilk başkenti neresidir? Kimin döneminde başkent olmuştur?

Orhan Bey Döneminde Bursa ilk başkent olmuştur.


3. Ahilik teşkilatının kurucusu kimdir?

Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran’dır.


4. Bizans ile Osmanlı arasında yapılan ilk savaş hangisidir?

Koyunhisar Savaşı’dır. 1302 yılında yapılmıştır.


5. Osmanlı Devleti hangi padişah döneminde ve hangi olayla donanmaya sahip olmuştur?

Orhan Bey Döneminde Karesioğulları Beyliğinin alınması ise Osmanlı ilk defa donanmaya sahip olmuştur.


6. Osmanlı Devletinin Rumeli’de kazandığı ilk yer neresidir?

Orhan Bey devrinde alınan Çimpe Kalesi Rumeli’deki ilk yer olmuştur.


7. Osmanlı’da ilk medrese nereye kurulmuştur?

Orhan Bey döneminde İznik’e kurulmuştur.


8. Osmanlı Devletinin başkentleri sırasıyla nereler olmuştur?

Bursa, Edirne, İstanbul


9. Osmanlı’da Divan Teşkilatı kim tarafından kurulmuştur?

Orhan Bey tarafından kurulmuştur. İlk vezir de Alaaddin Paşa olmuştur.


10. Osmanlı ile Haçlılar arasındaki ilk savaş hangisidir.

1364 yılında yapılan Sırpsındığı savaşıdır.


11. Yeniçeri Ocağı kimin döneminde kurulmuştur?

I. Murad zamanında kurulmuştur.


12. Osmanlı Kuruluş Devri padişahları sırasıyla hangileridir?

  1. Osman Bey
  2. Orhan Bey
  3. I. Murad
  4. Yıldırım Bayezid
  5. Çelebi Mehmet
  6. II. Murad
  7. Fatih Sultan Mehmet

13. Osman Devletinde toprağa bağlı asker sistemine ne denir? Kurucusu kimdir?

Tımar Sistemi denir. Kurucusu I. Murad’dır.


14. İstanbul’u ilk kez kuşatan Osmanlı Padişahı kimdir?

Yıldırım Bayezid’dir. 4 kez kuşatmış ancak alamamıştır.


15. Yıldırım Bayezid’in Sultan-ı İklimi Rum yani Rum diyarının sultanı unvanını almasını sağlayan olay nedir?

Niğbolu Savaşı ile haçlılara karşı büyük bir zafer kazanmıştır.


16. Fetret Devri nasıl başlamış ve son bulmuştur?

1402 yılında Yıldırım Bayezid’in Timur’a karşı büyük bir mağlubiyet yaşamasıyla Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirmiştir. Sultan esir edilmiş ve ölmüş, oğulları arasında taht mücadelesi başlamıştır. 1413 yılında taht mücadelesini kazanan Çelebi Mehmet’in tahta oturmasıyla Fetret Devri bitmiştir. Çelebi Mehmet bu nedenle Osmanlı’nın ikinci kurucusu olarak da bilinir.


17. Osmanlı’nın batılı devletlerle yaptığı ilk anlaşma hangi antlaşmadır?

Edirne Segedin Antlaşması 1444 yılında yapılmıştır.


18. Savaş meydanına şehit olan padişah kimdir?

Sultan I. Murad I. Kosova Savaşı sonrası hançerlenerek öldürülmüştür.


19. Osmanlı’nın Avrupa karşısında saldıra geçtiği ve Avrupa’nın savunmaya geçmeye başladığı savaş hangisidir?

II. Kosova Savaşıdır. 1448 yılında yapılmıştır.


20. İstanbul’un Fethi için inşa edilen kaleler hangileridir?

Yıldırım Bayezid Döneminde Anadolu Hisarı yapılmıştır. Fatih Sultan Mehmet Döneminde ise Rumeli Hisarı yapılmıştır.


21. Osmanlı Devletinin Kuruluş Devrinden çıkıp Yükselme Devrine geçmesini sağlayan olay nedir?

1453 yılında İstanbul’un fethedilip Bizans’ın ortadan kaldırılmasıdır.


Yukarıda verilen klasik sorular ve cevapları ile Osmanlı Kuruluş Dönemini özetlemiş olduk. Bu bilgiler 7. sınıf sosyal bilgiler müfredatında işinize yarayacağı gibi lisede de işinize yarar. Ayrıca tarihimizi bilmek açısından bu bilgiler önemlidir.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

four − 1 =