Saltuklular ve Özellikleri

Saltuklular veya diğer bir söylemle Saltuklu Beyliği Anadoluda kurulan ilk Türk beyliklerindendir. I. Beylikler Dönemi diye adlandırılan bu dönemde çeşitli beylikle Anadolu’ya yerleşmiş ve Anadolu’nun Müslümanlaşması hızlanmıştır. Bu yazıda Saltuklular ve özellikleri üzerinde duracak, kısaca Saltuklular ile ilgili bilgileri özet olarak vereceğiz.

Saltuklular bugünkü Türkiye sınırlarının doğu bölgesinde kurulmuş ve 110 yıl kadar hayatta kalmıştır. Anadolu siyasi birliğin sağlanmaya başlanmasıyla ömrünü tamamlamıştır. Saltuklular ile ilgili merak edilen önemli bilgilerden biri Saltuklular bayrağı hakkındadır. Bu beyliğin bayrağı hakkında elimizde net bir bilgi bulunmamaktadır.

Saltuklular ve Özellikleri

Saltuklular Maddeler Halinde Özet

  • Saltuklular Beyliği Doğu Anadolu’da Erzurum çevresinde kurulmuştur..
  • 1071 Malazgirt zaferinden sonra Erzurum bölgesine yerleşen boyun Ebu’l Kasım 1092 yılında devleti bağımsız hale getirmiştir.
  • Erzurum ile birlikte Kars, Bayburt, Bingöl’e kadar uzanan bilgi Saltuklular’ın egemenliğine girmiştir. Sultan Alp Arslan bu bölgeleri Saltuklulara Malazgirt zaferindeki büyük katkılarından dolayı vermiştir.
  • Devletin başına sırasıyla Ebu’l Kasım Saltuk Bey, Ali bin Ebu’l Kasım, Ziyaüddin Gazi, İzzeddin İkinci Saltuk, Nasırüddin Muhammed, Mama Hatun, Melikşah Bin Muhammed geçmiştir.
  • Beylik 1202 yılında Anadolu Selçuklu hakimiyetine girerek ortadan kalmıştır.
  • Saltukluların yıkılışı genişlemekte olan ve daha güçlü olan Anadolu Selçuklu Devleti tarafından gerçekleşmiştir. Saltukluların doğudaki komşuları olan Gürcüler de devlete tehdit oluşturmuştur.

Saltuklular ve Eserleri

Saltukluların Anadolu’ya çeşitli katkıları ve eserleri olmuştur. Saltuklular ve eserleri yazısında bu eserlere değinmiştik.

Saltukluların mimari eserlerinin birçoğu günümüze ulaşmamıştır. Bu eserlerden günümüze ulaşan en önemlisi Erzurum Ulu Camii‘dir. Bununla birlikte Kale Camii ve Tepsi Minare de Saltuklu eserleri arasındadır.

Saltukluların Türk tarihine katkıları sadece mimari eserlerden ibaret değildir. Bölgenin Türkleşmesi ve Müslümanlaşması açısından büyük hizmetler vermişlerdir. Ayrıca doğudaki Gürcü kuvvetlerine karşı bir durdurucu unsur olarak görev almışlardır. Ayrıca Malazgirt Zaferinde ve Türklerin Anadolu’ya girişlerinde çok önemli rol oynamışlardır.

Saltuklular hangi boydan sorusuna Türkmen Saltuk boyu olarak cevap verebiliriz. Ancak boyun kökeni hakkında detaylı bilgi elimizde bulunmuyor. Saltuklular ve eserleri kısaca bu şekilde özetlenebilir.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 + 15 =