Kimya Bilimine Katkı Sağlayan Uygarlıklar

Kimya bilini şu anki haline bir anda gelmemiştir. Yüzyıllar boyunca beşeri hafızada öğrenilen bilgiler ile önce kimya öncesi olan simya, ardından kimya ortaya çıkmıştır. Bu süreçte birbirinden farklı uygarlıkların kimya bilimine katkısı olmuştur. Bu katkıları birkaç cümleyle bitirmek elbette mümkün değildir. Ancak biz yine de özet olarak söyleyelim.

Kimya bilimine katkı sağlayan uygarlıklar şöyle sıralanabilir:

  • Mısır Uygarlığı
  • Mezopotamya Uygarlıkları
  • Eski Yunan Uygarlığı
  • Çin Uygarlığı
  • Hint Uygarlığı
  • İslam Medeniyeti ve Müslüman Bilginler
  • Ruslar
  • Avrupalı Ülkeler

Bu uygarlıkların dışında kalan ve kimyaya katkı sağlayan başka toplum veya uygarlıklar da olmuştur. Ancak kaba hatlarıyla kimyanın bu uygarlıklarla ilerlediğini söyleyebiliriz. Özellikle Avrupalı ülkelerin modern kimyanın kurucuları olduğunu unutmamak gerekir.

Kimya bilimine katkı sağlayan uygarlıklar

Simyanın Kimyaya Dönüşmesi

İnsanlığın ilk dönemlerinden beri hayatta kalmak ve bazı ihtiyaçları karşılamak için maddeleri tanımak ve özelliklerini bilmek gerekiyordu. Ancak kimya daha çok maddenin iç yapısıyla alakalı olduğu için bunu keşfedilmesi çok daha yakın dönemde olmuştur.

Kimya öncesi dönemde, simya denilen bilimsel bilgiye değil ancak gündelik bilgiye dayanan çeşitli uygulamalar vardır.

Uygarlıkların zaman içerisinde kimya bilimine ve önceki süreçte simyaya çeşitli katkıları olmuştur. Ancak kimyanın büyük bir fen bilimi haline gelmesi süreci yakın dönemde Avrupa aydınlanmasında gizlidir.

Eski birçok bilginin yanlış olduğunun anlaşılması ve Avrupa’da bilimsel ilerlemenin görülmesiyle birçok yeni teori art arda gelmiş ve kimyada büyük atılımlar gerçekleşmiştir.

İlgili yazı: Kimya bilimi neden disiplinlere ayrılmıştır?

Kimyanın Kurulması

Kimyanın bugünkü bilimsel manasıyla kurulması 18. yüzyıl ortalarına dayanmaktadır. Bu da aslında kimyanın matematik, coğrafya gibi alanlara kıyasla çok daha yeni bir çalışma alanı olduğunu göstermektedir.

Modern kimya öncesi çalışma yapan bazı bilim adamlarını şöyle sıralayabiliriz:

Empedokles (MÖ 492-432): Sicilyalıdır. Doğada bulunan maddeleri su, ateş, hava, toprak olarak sınıflandırmış ve doğadaki her şeyin bu dört maddeden oluştuğunu söylemiştir.

Demokritos (MÖ 470-361): Yunanlı bilgindir. Atom fikrini ortaya atmıştır.

Aristo (MÖ 384-322): Empedokles’e ait olan 4 madde kuramını geliştirmiştir. Sıcaklık, soğukluk gibi zıtlıklara değinmiştir.

Cabir Bin Hayyan (720-813): Çok büyük bir kimyacıdır. Farklı yöntemler kullanarak birçok bileşiği elde etmiştir.

Ebubekir er-Razi (865-925): Birçok bileşiği keşfetmiş ve bunları tıpta kullanmıştır.

Robert Boyle (1626-1691): İngiliz bilim insanıdır. Aristo’nun klasik fikirlerinin yanlış olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca element kavramına yeni bir bakış getirmiştir.

Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794): Fransız bilim insanıdır. Kütlenin korunumu yasasını ortaya koymuştur. Kimya biliminin genel ilkelerini belirlemiştir. Kimya biliminin kurucusu olarak da kabul edilir.

Daha sonra gelen bilim insanları da sırasıyla yaptıkları katkılarla kimyayı bugünkü haline getirmişlerdir. Kimya bilimi canlı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 × 5 =