Kimya Bilimi Neden Disiplinlere Ayrılmıştır?

Birçok pozitif bilim gibi kimya da çeşitli alt disiplinlere ayrılmıştır. Bunun birçok nedeni bulunmaktadır. Kimya bilimi neden alt disiplinlere ayrılmıştır biraz bu konu üzerinde duralım. Öncelikle şunu belirtelim ki kimyanın ve diğer bilimlerin alt disiplinlere ayrılması aniden değil, ihtiyaç duyulduğu taktirde kademeli olarak gerçekleşmiştir.

Kimya biliminde bugün sahip olduğumuz bilgiler bir anda ortaya çıkmamıştır. Zamanla eklenen bilgiler ile kimya bilimi sürekli gelişmiştir. Bu gelişme sayesinde zamanla farklı kimya dalları oluşmuştur.

Kimya biliminin disiplinlere ayrılmasının nedeni çok farklı alanlara yayılması ve özel incelemeye ihtiyaç duyulmasıdır.

Örneğin zamanla keşfedilen organik bileşikler önce genel kimya içerisinde incelenmiş, zamanla çok sayıda organik bileşiğin keşfedilmesiyle organik kimya diye bir alt dal doğmuştur. Ya da kimyanın endüstride çok kullanılmasıyla endüstriyel kimya alanı doğmuştur.

Bütün bu alanlar kimya bilgisinin artması ve kimya içerisinde çeşitli dallarda uzmanlıklara ihtiyaç duyulması önemli bir etkendir.

Kimya bilimi neden disiplinlere ayrılmıştır

Kimya Disiplinleri

Yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden dolayı kimya alt disiplinlere ayrılmıştır. Ancak bu alt disiplinler bile kendi içerisinde büyüyüp başka alt yapılara kavuşmuştur. Kimya alt disiplinleri yazısında bunlara değinmiştik.

Kimyanın alt disiplinleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  • Analitik kimya
  • Biyokimya
  • Organik kimya
  • İnorganik kimya
  • Fizikokimya
  • Polimer kimyası
  • Petrokimya
  • Endüstriyel kimya

Görüldüğü gibi bu disiplinler kimyanın farklı alanlarını ele almaktır. Bir bilimin çeşitli bölümlere ayrılması çalışmayı kolaylaştıracaktır.

Analitik kimya: Bir maddede yer alan kimyasal bileşenlerle ilgili gözlemlenebilen ve ölçülen özelliklerini inceler.

Biyokimya: Canlı organizmalarda gerçekleşen kimyasal tepkimeleri ve canlılık için gerekli olan organik maddeleri inceler. Tıp için önemli bir alandır.

Organik kimya: Organik bileşikleri inceler ve sınıflandırır. Aynı zamanda bu bileşikler arasındaki reaksiyonları da irdeler. Organik kimya karbon kimyası olarak ad bilinir. Çünkü organik bileşiklerin temeli karbondur.

İnorganik kimya: Organik kimyanın dışında kalan bileşikleri inceler. Organik bileşiklerden daha az inorganik bileşik vardır ancak bu bileşikler çok çeşitli elementler içerebilir.

Fizikokimya: Fizik ve kimyanın ortak alanı gibi çalışan bir disiplindir. Fiziksel teorilerde kimyasal sistemleri çözümlemeye çalışır.

Polimer kimya: Günlük hayatta ve sanayide kullanılan bir sürü polimer vardır. Bunları inceleyen kimya disipline denir.

Petrokimya: Petrol çok önemli bir doğal kaynaktır. Petrolün işlenmesi ve petrol ürünlerinin elde edilmesi süreçlerini ele alır.

Endüstriyel kimya: Sanayide kullanılan birçok kimyasal vardır. Bu kimyasalların kullanımını ve özelliklerini inceleyen alandır.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 − 1 =