Misafirlikle İlgili Atasözleri

Toplumumuz misafirperver bir toplumdur. Kültürümüzde de misafire hürmet son derece önemlidir. Durum böyle olunca misafirlikle ilgili birçok atasözü de dilimizde zamanla oluşmuştur. Bu yazıda misafirlikle ilgili atasözleri üzerinde durmaya çalışacağız. Bütün atasözlerini ezberlemeye elbette imkan yoktur ancak bunlardan 5 tane öğrensek bile büyük kardır.

Misafirlikle ilgili atasözleri

Misafirlikle ilgili atasözleri aşağıda maddeler halinde listelenmiştir:

 • Misafirlik üç gündür. Misafir üç gün misafirdir.
 • Misafir umduğunu değil bulduğunu yer.
 • Misafirin umduğu ev sahibine iki öğün olur.
 • Misafir kısmeti ile gelir.
 • Misafir on kısmetle gelir, birini yer dokuzunu bırakır.
 • Misafir misafiri sevmez, ev sahibi ikisini de sevmez.
 • Ahmak misafir ev sahibini ağırlar.
 • Vakitsiz gelen misafir keseden yer.
 • Köylü, misafir kabul etmeyiz demez, konacak konak yoktur der.
 • Davetsiz gelen misafir mindersiz oturur.
 • Kurda konuk giden, köpeğini yanında götürür.
 • Gel demesi kolay ama git demesi güçtür.
 • Tok ağırlaması güç olur.
 • Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme.
 • Gelmek iradet, gitmek icazet iledir.
 • Misafir gelecekmiş gibi evini, ölüm gelecekmiş gibi kalbini temiz tut.
 • Misafir sevmeyen insanın dostu az, misafir gelmeyen evin tozu çok olur.
 • Misafir dediğin maldan sayılır, nereye bağlarsan orada yayılır.

Listeyi uzatabiliriz. Ancak misafirlikle ilgili bu kadar atasözü yeterlidir diye umuyoruz.

Bu atasözlerine benzer anlamlar taşıyan daha birçok atasözü bulunmaktadır.

Toplumuzda Misafirliğin Önemi

Yukarıda belirttiğimiz gibi misafirlikle ilgili bu kadar atasözü bulunmasının nedeni kültürümüzde misafirliğin yaygın olmasıdır. Bazı atasözleri misafirlerle ilgili olumsuz anlam içerse dahi bunlar dili zenginleştiren unsurlardır.

Milli kültürümüzde misafiri  iyi ağırlamak, ona iyi şeyler sunmak ve ikramda bulunmak son derece önemlidir. Misafirlere karşı davranışlarla ilgili de yazılı olmayan birçok geleneğimiz bulunmaktadır. Örneğin misafir oturmadan oturmamak bunlardan biridir.

Demin saydığımız atasözleri genel olarak misafirlikle ilgilidir. Bununla birlikte misafirperverlik ile ilgili atasözü ve deyimler de vardır. Konuksever olmak ve misafirlere karşı cömert olmak bizim toplumuzun ana kimliklerindendir.

Doğrudan misafirlikle alakalı olması dahi sosyal dayanışmayı esas alan birçok atasözümüz de bulunmaktadır. Örneğin ev alma komşu al sözü komşuluğun ne denli önemli bir ilişki olduğunu vurgulamaktadır.

Misafir kısmeti ile gelir veya misafir on kısmetle gelir, birini yer dokuzunu bırakır gibi sözler misafirlik ilişkilerini olumlu yönde teşvik eden atasözlerimizdir.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7 + one =