Tarımsal Nüfus Yoğunluğu

Tarım geçmişte ve günümüzde önemli bir ekonomik faaliyettir. Günümüzde tarımda makineleşme arttığı için tarımla uğraşan insan sayısı azalmıştır. Nüfus özelliklerine bakarken incelediğimiz verilerden biri tarımsal nüfus yoğunluğudur. Bu yazıda tarımsal nüfus yoğunluğu üzerinde durmaya çalışacağız.

Bir bölgede ya da ülkede tarım ve hayvancılıkla geçinen insan sayısın tarımsal alana bölünmesiyle elde edilen veriye tarımsal nüfus yoğunluğu denir.

Tarımsal nüfus yoğunluğu

Tarımsal nüfus yoğunluğunda tarımla geçinen kişi sayısını tarımsal alana böleriz. Fizyolojik nüfus yoğunluğu için ise toplam nüfusu tarım alanına böleriz.

Tarımsal nüfus yoğunluğu son yüzyılda düşüş göstermiştir. Çünkü nüfus artsa dahi tarımla uğraşan nüfus oranı düştüğü için tarımsal nüfus oranı azalmıştır. Ayrıca tarım alanları da arttırılmıştır.

Tarımsal Nüfus Yoğunluğu Hakkında Bilgiler

Tarımsal nüfus oranı tarımda makineleşmeyle düşmektedir. Ayrıca geniş ovaların olduğu bölgelerde bu oran yine düşmektedir.

Dağlık bölgelerde ise tarımsal nüfus oranı epey yüksektir. Bunun ana nedeni tarım arazilerinin çok az yer kaplamasıdır. Örneğin Karadeniz bölgesinde dar tarım arazileri birçok insanın geçim kaynağı olmuştur. Bunun nedeni çay ve fındık gibi ekonomik değeri yüksek ürünlerin bölgede yetişmesidir.

Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi tarımsal nüfus yoğunluğu yüksek olan bölgelerdir. İç Anadolu bölgesi ise tarımsal nüfus oranı daha düşük olan bir bölgedir.

Özetle dağlık alanlarda tarımsal nüfus yoğunluğu yüksek, ova gibi geniş alanlarda ise düşüktür.

Bir bölgede aritmetik nüfus yoğunluğu artıyor fakat bununla birlikte tarımsal nüfus yoğunluğu sabit kalıyorsa ya da azalıyorsa şu sonuçlar çıkarılabilir:

  • Tarımda makineleşme yaygınlaşmaktadır.
  • Kırsal nüfus oranı azalmaktadır. Şehirlere göç vardır.
  • Sanayi ve hizmet sektörleri büyümektedir.
  • Tarımla geçinen kişi sayısı azalmaktadır.

Tarımsal nüfus yoğunluğu hesaplama ile bir ülkenin tarımı hakkında bütün bilgiler elde edilemez. Tarımın toplam milli gelir içerisindeki payı gibi başka verilere de gerek vardır. Ancak tarımsal nüfus oranı beşeri coğrafya için önemli bir veridir.

Tags:

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seven − seven =