Üretici Canlılar

Bütün canlılar öyle ya da böyle beslenmek zorundadır. Beslenme canlıların ortak özelliklerinden biridir. Beslenme şekillerine göre canlılar temel olarak üretici, tüketici ve ayrıştırıcı olarak ayrılmaktadır. Bu yazıda esas olarak üretici canlılar üzerinde duracak ve üreticilere örnekler vereceğiz. Ayrıca tüketici ve ayrıştırıcı canlılardan da bahsetmeye çalışacağız.

Üretici Canlılar ve Örnekleri

Kendi besinlerini kendileri üreten canlılara üretici canlılar denir. Üretici canlılar genel olarak şöyle sıralanabilir:

  • Yeşil bitkiler
  • Algler
  • Siyanobakteriler
  • Kemosentetik bakteriler
  • Fotosentetik protistalar

Bu üreticilerden en çok bildiğimiz yeşil bitkilerdir. Çünkü tüketiciler olarak bizler diğer üreticilerle değil, yeşil bitkilerle besleniriz.

Ancak tüketici canlılar sadece üretici canlılarla beslenir diye bir şey yoktur. Otçullar olan birincil tüketiciler bitkilerle beslenir ancak insan gibi ikincil tüketiciler hem üreticilerle hem de otçul tüketicilerle beslenir. Örneğin biz ineği de besin olarak tüketebiliriz.

Üretici canlılardan bitkiler için bütün yeşil bitkileri örnek verebiliriz. Ağaçlar, çiçekler, otlar gibi canlılar fotosentez yaparak kendi besinlerini güneş ışığından elde ettikleri enerjiyle sentezler.

Deniz ve göl yüzeyindeki yeşil algler da üreticidir. Fotosentetik ve kemosentetik bakteriler de yine kendi besinlerini üretir. Tek hücreli fakat ökaryot olan canlılara ise protista denir.

Bazı protista canlılar da üreticidir. Bunun en güzel örneği ise öglenadır. Öglena tek hücreli ökaryot bir canlıdır ve kendi besinini kendisi üretebilir.

üretici canlılar

Tüketici ve Ayrıştırıcı Canlılar

Üretici canlıları tüketen canlılara da genel olarak tüketici canlılar denir. Hem üreticilerin hem de tüketicilerin ölülerini çürüterek bunlardan faydalanan canlılar ise ayrıştırıcı canlılar denir.

Besin zincirindeki üretici, tüketici ve ayrıştırıcı ilişkisi enerji ve madde akışı açısından önemlidir. Enerji güneşten üreticilere, oradan da tüketicilere geçer. Ayrıştırıcı canlılar ise hem üretici hem de tüketici kalıntılarını kullanır.

Ayrıştırıcılar kimlerdir derseniz kısaca azot bakterileri örnek gösterebiliriz. Bu bakteriler ölü canlılardaki azotu toprağa geçirerek bitkilerin bunu tekrar kullanmasını sağlar. Böylece azot döngüsü de sağlanmış olur.

Besin piramidinde üreticilerden tüketicilere doğru gittikçe canlı sayısı ve çeşidi azalır. Toplam biyokütle de azalır. Canlı vücudunda biriken atık miktarı ise artar.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

12 + fourteen =