Yoğunluğun Birimi

Yoğunluk hem fizikte hem de kimya dersinde karşımıza çok çıkan bir fen bilimleri terimidir. Yoğunluğun birimi ise öğrenciler tarafından mantığı anlaşılmadığında çok karıştırılmaktadır. Bu yazıda yoğunluğun birimi üzerinde duracağız. Ancak konuyu anlamak için önce yoğunluk nedir bilmek gerekir.

Birim hacmin kütlesine yoğunluk denmektedir. Yani aynı hacimdeki maddelerden hangisinin kütlesi fazla gelirse onun yoğunluğu daha fazladır. Yoğunluk kısaca kütlenin hacme oranıdır.

Yoğunluk d ile gösterilir ve yoğunluk = kütle / hacim formülüyle bulunur. Yani d = m/V şeklindedir.

Kütlenin birimi kg ve hacmin birimi m3 şeklindedir. Öyleyse yoğunluğun birimi de kg/m3 olacaktır.

Diğer Yoğunluk Birimleri

Yukarıda da ifade etmeye çalıştığım gibi yoğunluk bir orandır. Kütle ve hacim arasındaki oran olduğu için türetilmiş bir büyüklüktür. Bu nedenle kütle birimi olarak neyi ve hacim birimi olarak neyi kullanırsanız yoğunluk birimi olarak o kullanılabilir.

Örneğin kütleyi gram ve hacmi de cm3 olarak verirseniz yoğunluk birimini g/cm3 olarak elde edersiniz.

Yoğunluğun birimi

Benzer birçok yoğunluk bilimi kullanılabilir. Kg/m3, g/m3, g/cm3,  g/L, kg/L gibi kütlenin hacme bölündüğü bütün birimler öz kütle yani yoğunluk birimi olabilir.

Yoğunluğun bulunması için kütlenin hacme bölünmesi gerekmektedir. Sorularda bize belirli bir birim olarak istediğinde

Konuyla İlgili Sorular

Yoğunluğun birimi nedir öğrendik. Şimdi birkaç soru üzerinden öğrendiklerimizi pekiştirelim.


Soru 1: Kütlesi 30 kg olan bir cismin hacmi ise 0,2 m3 olarak ölçülmüştür. Buna göre bu cismin yoğunluğu kaç kg/m3‘e eşittir?

A) 30

B) 60

C) 120

D) 150

Çözüm: birimler zaten soruda verildiği gibi sorulmuştur. Yoğunluğu bulmak için kütleyi hacme böleriz. 30/0,2 = 150 bulunur. Cevap D seçeneğidir.


Soru 2: Aşağıdaki seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yoğunluk birimi olamaz?

A) kg/m3

B) g/L

C) L/cm3

D) g/dm3

Çözüm: Soruyu yapabilmek için yoğunluğun birimi neler olabilir bilmemiz gerekir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere kütlenin hacme bölündüğü her ifade yoğunluk birimi olarak kullanılabilir. Seçeneklerde verilenden kg ve g kütle birimidir. L, cm3, dm3 ve m3 ise hacim birimidir. Buna göre C seçeneğinde hacim yine hacme bölünmüştür. Diğerlerinde kütle hacme bölündüğünden sorun yoktur. Cevap C seçeneğidir.


Soru 3: 2,5 kg kütlesine sahip bir cismin hacmi 500 cm3 gelmektedir. Buna göre bu cismin yoğunluğu kaç g/cm3 bulunur?

A) 0,5

B) 5

C) 0,02

D) 2

Çözüm: Soruda dikkat etmemiz gereken şey g/cm3 olarak istemesidir. Bu nedenle kg’yi g’ye çevirmemiz gerekir. 2,5 kg = 2,5 x 1000 g = 2500 g bulunur. Bunu da hacme bölersek 2500/500 = 5 g/cm3 bulunur. Cevap B seçeneğidir.


Soru 4: Yoğunluk nasıl bulunur?

A) Kütlenin hacme bölünmesi ile

B) Hacmin kütleye bölünmesi ile

C) Kütlenin uzunluğu bölünmesi ile

D) Uzunluğun zamana bölünmesi ile

Çözüm: Yukarıda verdiğimiz tanımda da belirtildiği gibi birim hacmin kütlesine yoğunluk denir. Yani kütleyi hacme böleriz. Cevap A seçeneğidir.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

18 − 2 =