Kategori: Tarih

Orta Asya Kültür Merkezleri

Türkler Anadolu’ya göçmeden önce Orta Asya’da yaşamışlardır. Tarihi belgeler bize Türklerin ana yurdunun Orta Asya olduğunu göstermektedir. Yapılan arkeolojik çalışmalarla birlikte Orta Asya’da tarih öncesi devirlere ait çeşitli
Read More

Londra Konferansı ve Önemi

Türkiye Büyük Millet Meclisine dayanan milli kuvvetlerin ve düzenli ordunun başarı kazanması sonucu Avrupalı devletler arasında 21 Şubat -12 Mart 1921 tarih aralığında Londra’da konferans düzenlenmiştir. Bu yazıda
Read More

Büyük Selçuklu Devleti (Özet)

Anadolu’daki Türk tarihini anlamak istiyorsak Osmanlı Devleti öncesi Anadolu Selçukluları ve Büyük Selçuklu Devleti üzerinde özellikle durmalıyız. Bu devletlerle ilgili elimizdeki yazılı kaynaklar sınırlıdır. Bu yazıda Büyük Selçuklu
Read More

Sümerlerin Özellikleri

Mezopotamya’da kurulan Sümerler çok eski bir medeniyettir. Yazıyı bulmaları tarihi çağların başlamasına neden olmuştur. Sümerlerden önceki uygarlıklar hakkında çok bilgimiz bulunmuyor. Ancak Sümerleri bilmemiz tarihin başlangıcı açısından birçok
Read More

Milli Kültür Nedir? (Kısaca)

Medyada duyduğumuz ve okulda da öğrendiğimiz bir kavramdır milli kültür. Örneğin televizyonda bir siyasetçi bu bizim milli kültürümüze uymaz şeklinde bir açıklama yaptığında neyi kast ettiğini anlıyor muyuz?
Read More

17. YY Osmanlı Avusturya İlişkileri

17. yüzyılda Osmanlı’nın batıyla ilişkisi Avusturya ve Lehistan üzerinden olmuştur. Ayrıca doğuda İran, kuzeyde Rusya ve Akdeniz’de Venedik ile mücadelelere girilmiştir. 17. yy Osmanlı Avusturya ilişkileri önemli bir
Read More

17. Yüzyılda Osmanlı Venedik İlişkileri

Osmanlı Devletinin Akdeniz’de varlık göstermesiyle, Akdeniz’de köklü bir deniz devleti olan Venediklerle ilişkiler de başlamıştır. Bu yazıda 17. yüzyılda Osmanlı Vedenik ilişkileri üzerinde kısaca durmaya çalışacağız. Osmanlı Venedik
Read More