Habitat Ne Demek?

Dünya canlı ve cansız elemanlarıyla bizim çevremizi oluşturur. Ekolojik kavramlar doğayı anlamamıza ve tarif etmemize yardımcı olur. Habitat kavramı önemli bir ekolojik kavramdır. Bu yazıda habitat ne demek detaylı bir şekilde öğrenmeye çalışacağız.

Belirli canlı organizmalarının yaşamlarını devam ettirdiği doğal alana habitat nedir.

Habitat ne demek tanımı itibariyle öğrendik. Habitat İngilizcede de habitat olarak kullanılır ve Türkçe tam anlamı “doğal yaşam yeri” demektir.

Kavram olarak anlamını anladık ancak habitatın ne olduğunu anlamak için bazı örneklere de bakmamız gerekir.

Habitat İçin Örnek

Örnek vermeden önce tanımımızı basitleştirelim. Bir canlı türünün doğadaki adresi onun habitatıdır diyebiliriz.

Örneğin çöl tilkisinin habitatı çöl topraklarıdır. Ilıman bir iklimde bu canlıya rastlamanız pek yaygın değildir. Ya da kutup ayısının habitatı yani doğal yaşam alanı kutup alanıdır.

Dünyamız çok çeşitli güzellikler barındırmaktadır. Su alanları, çöl alanları, buzullar, ılıman kuşaklar, dağ alanları gibi birçok farklı özellikleri olan coğrafi alanlar bulunmaktadır. Habitatların coğrafi sınırları belli olduğu için canlıların yaşam sahalarını sınıflandırmak açısından bizin için önemlidir.

Tek canlı türünün yaşadığı mikro habitatlar bulunduğu gibi binlerce türü barındıran makro ölçekli habitarlar da mevcuttur.

Örneğin bir kelebek türü bazen sadece bir vadide yaşamaktadır. Bu vadi o kelebeğin habitatıdır. Buna karşın savanda yaşayan bir canlı için bütün savan havzası habitat olabilir.

habitat ne demek

Habitat Çeşitleri Nedir?

Bir canlının habitatı yani adresi ne kadar genişse o canlının yaşama alanı o kadar geniştir. Bazı canlıların çevreye toleransı yüksektir. Farklı sıcaklık ve iklim koşullarına ayak uydurabilen bu canlıların habitatları doğal olarak daha geniş olmaktadır. Hassas türlerin ise habitatları daha dar alanlardır.

Aşağıda bazı habitat çeşitlerini sınıflandırdık. Bu şekilde coğrafyayı çok çeşitli habitatlara ayırabiliriz.

Dağ Habitatları

Dağlar yüksek alanlar olduğu için dağların kendine ait özellikleri vardır. Yükselti arttıkça sıcaklıklar düşer ve bitki örtüsü değişkenlik gösterir. Bu nedenle farkı dağ yükseklikleri farklı habitatlar oluşturur.

Dünya’da farklı yaşa sahip farklı birçok dağ bulunmaktadır. Düzlük yerler kadar elverişli olmasalar da birçok kuş ve yabani hayvan için dağ alanları yaşam yeridir.

İlgili yazı: dağ biyomu ve özellikleri

Su Habitatları

Dünyamızın büyük bir bölümü su alanlarından oluşmuştur. Bu nedenle sularda çok sayıda canlı yaşamaktadır.

Denizler, nehirler, göller, dereler ve sulak alanlar bir araya gelerek su biyomunu oluşturur. Su biyomu içinde birbirinden farklı ölçekli çok sayıda habitat bulunur. Burada da yine çok küçük yaşam alanlarından çok büyük yaşam alanlarına kadar farklı büyüklükteki canlı adreslerinden bahsedebiliriz.

Örneğin hamsinin habitatı Karadenizdir dediğimiz zaman hamsi canlısının yaşadığı fiziksel alanı tanımlarız. Ancak küçük bataklıklara kadar çok daha küçük ölçekli habitatlar da bulunur.

Su alanında balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar, memeliler ve omurgasızlar gibi neredeyse her canlı sınıfından canlılar bulunmaktadır.

Çöl Habitatları

Hepimizin bildiği gibi çöller kurak alanlardır. Yağışın az olması, günlük ve yıllık sıcaklık farklarının yüksek olması çöl alanlarını yaşaması zor alanlar yapmıştır. Zorlu koşullara rağmen bu alanlarda yaşayan çeşitli canlı türleri bulunmaktadır.

Elbette çöldeki canlı çeşitliliği ılıman iklime göre daha düşüktür. Ancak zaman içerisinde çöl yaşamına uyum sağlamış ve çölü doğal yaşam yeri yapmış birçok canlı türü bulunmaktadır.

Örneğin kaktüs bitkisinin doğal yaşam yeri çöllerdir. Yine çöl tilkisi, çöl tavşanı, çöl kuşu gibi canlıların da doğal yaşam alanı çöllerdir. Çöllerin kara alanları içerisinde epey geniş yer kapladığına dikkat etmek gerekir.

Orman Habitatları

Belgesellerde hayvanları izlediğimizde genellikle ormanlık alanları görürüz. Sadece hayvanlar açısından değil, bitki çeşitliliği açısından da orman alanları zengin alanlardır.

Dünyadaki kara alanlarının yaklaşık 1/3’ü büyük orman alanlarından oluşmaktadır. Çeşitli kıtalara yayılmış ve alanlar gezegenimize oksijen sağlamakla birlikte birçok canlıya da yaşam alanı olmaktır. Ilıman ormanlar, iğne yapraklı ormanlar, tropik ormanlar gibi çeşitli orman alanları bulunmaktadır.

Afrika ve Güney Amerika kıtasında yer alan geniş orman alanları bütün orman alanlarının büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu bölgelerin çok yağış alması bitki çeşitliliğini arttırmıştır. Bitkiler artınca doğal olarak hayvan sayısı da artış göstermiştir.

Tags:

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

11 + eight =