Yazar: admin

Seyfiye Sınıfı

Osmanlı Devletinde yönetim çeşitli birimlere ayrılmıştır. Bugünkü bakanlar kuruluna benzer olan bu birimler temelde üç sınıftır. Bunlar ilmiye, kalemiye ve seyfiye şeklindedir. Bu yazıda seyfiye sınıfı üzerine durmaya
Read More

Linyit Nerelerde Kullanılır?

Ülkemizde en çok çıkarılan madenlerden biri linyittir. Linyit nerelerde kullanılır sorusu ise en çok merak edilen soruların başında gelir. Dilerseniz bu soruya cevap vermeden hemen önce linyit nedir
Read More

Simyacıların Keşfettiği Maddeler

Kimya bugün hayatımızı büyük ölçüde etkileyen önemli bir pozitif bilimdir. Modern kimya bilimi ortaya çıkmadan önce yapılan bazı çalışmalara simya denmektedir. Bu yazıda simyacıların keşfettiği maddeler üzerinde duracağız.
Read More

Hangisi Asal Sayı değildir?

Asal sayılar matematikte çok önemli bir sayı grubudur. Bu sayıların iyi öğrenilmesi genel matematik bilgisi açısından da çok önemlidir. Bu nedenle aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir şeklinde birçok
Read More

Dolmabahçe Sarayını Kim Yaptırdı?

Osmanlı Devletinden bize sayısız mimari eser kalmıştır. Bu eserlerin belki de en görkemlileri devletin son dönemlerinde yapılan saraylardır. Bugün bile tarihi açıdan tartışmalara neden olan bu saraylardan biri
Read More

Paleontoloji Nedir?

Canlılığı iyi tanımak istiyorsak onun tarihini de iyi anlamalıyız. Doğayı tarihiyle birlikte anlamak her anlamda çok önemlidir. Paleontoloji bilimi bir doğa tarihi bilimidir. Bu yazıda paleontoloji nedir, paleontolog
Read More

Yapay Ses Kaynakları

Dalgalar halinde yayılan ve işitme duyumuza hitap eden olguya ses denmektedir. Sesin oluşması için bir ses kaynağına ihtiyaç vardır. Bu kaynaklar doğal kaynak olabildiği gibi yapay kaynak da
Read More

Ototrof Canlılar

Canlıların özelliklerini doğru tespit etmek için onları sınıflandırmak gerekir. Canlıları çeşitli açılardan sınıflandırabiliriz. Beslenmeye göre sınıflandırdığımızda canlıları genel olarak ototrof canlılar ve heterotrof canlılar olarak ikiye ayırabiliriz. Bu
Read More

Mor Hangi Renklerden Oluşur?

Mor renk kraliyet ailelerinde asaletin sembolü olan oldukça güzel bir renktir. Daha parlak olan mor, pembeye nazaran daha koyu ve daha ciddi bir görüntüye sahiptir. Mor hangi renklerden
Read More